1 0
post icon

Motivational Wallpaper #60

खुश रहने के लिए किसी का इंतज़ार न करें, खुश रहना शुरू कर दें

Standard Screen Widescreen
800×600 1280×720
1024×768 1280×800
1400×1050 1440×900
1600×1200 1920×1080  
  1920×1200  
  2560×1440  
  2560×1600  

Continue reading “Motivational Wallpaper #60” »

Leave a Comment
post icon

18 lifetime duties of a Shravak

Sorry, this entry is only available in हिंदी.

Leave a Comment
post icon

Shri Hirvijaysuri

Shri Hirvijaysuri
Once Emperor Akbar was looking towards the main road from the balcony of his royal palace in Fatehpur Sikri. Meanwhile he saw a huge procession passing by, wherein at the centre a Jain laywoman (shravika) named Champa sat in splendour and attired in expensive clothes. On inquiry, the emperor came to know that the shravika had undertaken fast for 6 months during which she had taken only boiled water from sun-rise to sun-set and no other food. The Emperor was greatly surprised and on asking the shravika he came to know that it was possible because of the blessings of religious saint like Guru Hirvijaysuri. Continue reading “Shri Hirvijaysuri” »

Leave a Comment
post icon

Motivational Wallpaper #59

‘पैसा नहीं है’ – यह समस्या नहीं है,
‘सही सोच नहीं है’ – यह समस्या है
पैसे को हम इस्तमाल करें,
न कि पैसा हमें इस्तेमाल करे

Standard Screen Widescreen
800×600 1280×720
1024×768 1280×800
1400×1050 1440×900
1600×1200 1920×1080  
  1920×1200  
  2560×1440  
  2560×1600  

Continue reading “Motivational Wallpaper #59” »

Leave a Comment
post icon

Brave boy

Sorry, this entry is only available in हिंदी.

Leave a Comment
post icon

Motivational Wallpaper #58

कड़क शब्दों में हलकी बात कहने की बज़ाय नरम शब्दों में ठोस बात कहिये

Standard Screen Widescreen
800×600 1280×720
1024×768 1280×800
1400×1050 1440×900
1600×1200 1920×1080  
  1920×1200  
  2560×1440  
  2560×1600  

Continue reading “Motivational Wallpaper #58” »

Leave a Comment
post icon

Śāmaḷīyō tyāgīnē huṁ tō rāgī

Listen to Śāmaḷīyō tyāgīnē huṁ tō rāgī

Śrī Neminath Jina Stavan
Rāga: Śyāma tērī bansī…

Śāmaḷīyō tyāgīnē huṁ tō rāgī,
Sanyama śuṁ raḍha manē lāgīrē lāgī hō vhālā…
Ō.. Vhālā rē mārā nēma nagīnā nirāgī,
Vhālā rē mārā sundara śyāma saubhāgī
Sanyama līyē hu’ā rē vaḍabhāgī.

…Sanyama.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Why can’t we leave our habits?

Sorry, this entry is only available in हिंदी.

Leave a Comment
post icon

Motivational Wallpaper #57

परिवार के सदस्यों से इतना प्रेम कीजिये कि आपके घर में हर रोज उत्सव हो

Standard Screen Widescreen Mobile
800×600 1280×720 iPhone
1024×768 1280×800 iPad
1400×1050 1440×900
1600×1200 1920×1080  
  1920×1200  
  2560×1440  
  2560×1600  

Continue reading “Motivational Wallpaper #57” »

Leave a Comment
post icon

Karavuṁ hōya tē thāya karamanē

Listen to Karavuṁ hōya tē thāya karamanē

Rāga: Lakhyuṁ hōya tē thāya bhaviṣyamāṁ sajanavā vairī hō ga’i hamāra
Bhāva: Karmasattānī amāpa tākāta anē ē tākātanē paḍakāratī dharmasattā

Karavuṁ hōya tē thāya
karamanē karavuṁ hōya tē thāya;
Jīvē jācyuṁ kāma na āvē,
dhāryuṁ nirarthaka jāya.

…Karamanē.1

Continue reading “Karavuṁ hōya tē thāya karamanē” »

Leave a Comment
Page 1 of 6712345...102030...Last »