1 0
post icon

64 Arts

Sorry, this entry is only available in हिंदी.

Leave a Comment
post icon

Sāmbhaḷajō tumē adbhuta vātō

Listen to Sāmbhaḷajō tumē adbhuta vātō

Bhāva: 3 Varṣanā bālamuni vajrasvāmī nē ēmanā jīvana nī adbhuta kahānī

Sāmbhaḷajō tumē adbhuta vātō,
vayara kunvara munivaranī rē;
Ṣaṭ mahinānā guru jhōḷīmāṁ,
āvē kēli karantā rē,
Traṇa varasanā sādhavī mukhathī,
aṅga agīyāra bhaṇantā rē.

…Sāṁ.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Start of education

Sorry, this entry is only available in हिंदी.

Leave a Comment
post icon

Motivational Wallpaper #32

मुस्कुराने से आधे दुःख दूर हो जाते हैं

Standard Screen Widescreen Mobile
800×600 1280×720 iPad
1024×768 1280×800
1400×1050 1440×900
1600×1200 1920×1080  
  1920×1200  
  2560×1440  
  2560×1600  

Continue reading “Motivational Wallpaper #32” »

Leave a Comment
post icon
post icon

Utilization of Time

Sorry, this entry is only available in हिंदी.

Leave a Comment
post icon

Motivational Wallpaper #31

जो कार्य तुम आज कर सकते हो
उसे कल पर कदापि मत छोडो

Standard Screen Widescreen Mobile
800×600 1280×720 iPhone
1024×768 1280×800 iPad-Vertical
1400×1050 1440×900
1600×1200 1920×1080  
  1920×1200  
  2560×1440  
  2560×1600  

Continue reading “Motivational Wallpaper #31” »

Leave a Comment
post icon

Gateway of Virtue and Sin

Gateway of Virtue and Sin
Chetan ! Here we enter an interesting place. There is a room like place. People coming out seem pleased and people entering it are curios and eager to know some thing. Well they are anxious to know their fate. Because, this small room contains a statue of a camel. On it is seated a man. The camel man is standing near the camel handling it. Continue reading “Gateway of Virtue and Sin” »

Leave a Comment
post icon

Impact of daily-routine life

Sorry, this entry is only available in हिंदी.

Leave a Comment
post icon

Mata bana viṣaya vilāsī rē manavā

Listen to Mata bana viṣaya vilāsī rē manavā

Rāga: Kita guṇa bhayō hai udāsī bihāga
Bhāva: Viṣaya vilāsa = ātma vināśa ēnā tyāganī pāvana prēraṇā

Mata bana viṣaya vilāsī rē manavā,
ē jabarī jaga phānsī. Rē manavā.
Hatasta hariṇa maccha bhramara pataṅga,
ēka ēka viṣayanā āśī.

…Rē ma.1

Read the lyrics

Leave a Comment
Page 67 of 67« First...102030...6364656667