post icon

Suvidhi jinēsara pāya namīnē

Listen to Suvidhi jinēsara pāya namīnē

Śrī Suvidhinātha Jina Stavana
Rāga : Kēdārō – ”ēma dhannō dhaṇanē paracāvē rē…” Ē dēśī

Suvidhi jinēsara pāya namīnē,
śubha karaṇī ēma kījē rē;
Ati ghaṇō ūlaṭa aṅga dharīnē,
praha ūṭhī pūjījē rē.

…Suvidhi.1

Dravya bhāva śuci bhāva dharīnē,
harakhē dērē ja’i'ē rē;
Daha tiga paṇa ahigama sācavatāṁ
ēkamanā dhuri tha’ī’ē rē.

…Suvidhi.2

Kusuma akṣata vara vāsa sugandhī,
dhūpa dīpa mana sākhī rē;
Aṅga-pūjā paṇa bhēda suṇī īma,
gurumukha āgama bhākhī rē.

…Suvidhi.3

Ēhanuṁ phaḷa dōya bhēda suṇījē,
anantara nē parampara rē;
Āṇāpālaṇa cittaprasannī,
mugati sugati suramandira rē.

…Suvidhi.4

IPhūla akṣata vara dhūpa pa’ivō,
gandha naivēdya phala jaḷa bharī rē;
Aṅga-agrapūjā maḷī aḍavidha,
bhāvē bhāvika śubhagati varī rē.

…Suvidhi.5

Sattara bhēda ēkavīsa prakārē,
aṭhōttara sata bhēdē rē;
Bhāvapūjā bahuvidha niradhārī,
dōhaga duragati chēdē rē.

…Suvidhi.6

Turiya bhēda paḍivattī pūjā,
upaśama khīṇa sayōgī rē;
Ca’uhā pūjā ima uttarajhayaṇē,
bhākhī kēvaḷabhōgī rē.

…Suvidhi.7

Ima pūjā bahu bhēda suṇīnē,
sukhadāyaka śubha karaṇī rē;
Bhāvika jīva karaśē tē lēśē,
‘ānandaghana’ pada dharaṇī rē.

…Suvidhi.8

Did you like it? Share the knowledge:

Advertisement

No comments yet.

Leave a comment

Leave a Reply

Connect with Facebook

OR