post icon

भगवान पार्श्वनाथ – मोरा पासजी हो लाल

Listen to भगवान पार्श्वनाथ – मोरा पासजी हो लाल

श्री पार्श्वनाथ जिन स्तवन
(राग : राता जेवा फुलडाने)

लाखेणो सोहावे जिनजी फुलडानो हार,
आणीने सोहावे जिनजी, आंगीओ जडाव;
हो मोरा पासजी हो लाल, संकट छोडाव स्वामी विघ्न निवार.
1
पद्मणी चाली पूजवाने, धरी सोल शणगार;
पाये धमके घुघरी ने उरनो झणकार.
मोरा…2
मेघ माळी देवता ने कीधो घनघोर,
गाजे गगन वीजळी ने पाणी वरसे जोर.
मोरा…3
ध्यान थकी नवि चूकीया, प्रभु पास जिणंद;
देह कष्ट निवारवा, आव्या छे धरणेन्द्र.
मोरा…4
गोडी पारस पूजो, जिम होवे रंगरेल,
देखी मूरती पासजीनी, जाणी मोहनवेल.
मोरा…5
ठमक ठमक चालती ने, घुघरीनो घमकार,
तातो थेइ ताल बाजे देवतानी चाल.
मोरा…6
केसर चंदन घसी घणा ने, कस्तुरी घनघोर;
जे नर भावे पूजशे ते, उतरशे भवपार.
मोरा…7
तुहि मारो साहिबो ने, तुंहि जीवन प्राण;
तुने माने देवता ने, मोटा राणाराय.
मोरा…8
पंडितमांहि शिरोमणी ने, कनकविमल गुरू धीर;
चरण कमल सेवे सदाने केसर कवियण वीर.
मोरा…9
यह आलेख इस पुस्तक से लिया गया है
Did you like it? Share the knowledge:


Advertisement

No comments yet.

Leave a comment

Leave a Reply

Connect with Facebook

OR