1 0 Tag Archives: Muni Anandghanji Maharaj
post icon

Dharma jinēsara gā’uṁ raṅgaśuṁ

Listen to Dharma jinēsara gā’uṁ raṅgaśuṁ

Śrī Dharmanātha Jina Stavana

Dharma jinēsara gā’uṁ raṅgaśuṁ,
bhaṅga na paḍaśō hō prīta jinēśvara;
Dujō mana mandira āṇuṁ nahīṁ,
ē ama kuḷavaṭa rīta.

…Ji. Dha..1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Avadhū! Āja suhāgana nārī

Listen to Avadhū! Āja suhāgana nārī

Āja suhāgana nārī avadhū!
Āja suhāgana nārī,
Mērē nātha āpa sudha
līnī kīnī nija aṅgacārī.

…suhā.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Suvidhi jinēsara pāya namīnē

Listen to Suvidhi jinēsara pāya namīnē

Śrī Suvidhinātha Jina Stavana
Rāga : Kēdārō – ”ēma dhannō dhaṇanē paracāvē rē…” Ē dēśī

Suvidhi jinēsara pāya namīnē,
śubha karaṇī ēma kījē rē;
Ati ghaṇō ūlaṭa aṅga dharīnē,
praha ūṭhī pūjījē rē.

…Suvidhi.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Niśadina jōvuṁ vāṭaḍī

Listen to Niśadina jōvuṁ vāṭaḍī

Niśadina jōvuṁ vāṭaḍī
ghara āvō rē ḍhōlā,
Muja sarikhī tuja lākha hai
mērē tū hī mamōlā.

…Niśadina.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Dēkhaṇa dē rē, sakhī!

Listen to Dēkhaṇa dē rē, sakhī!

Śrī Chandraprabha Jina Stavana
Rāga: Kēdārō tathā gōḍī – ”kumārī rōvē, ākranda karē, muē kō’ī mukāvē…” Ē dēśī

Dēkhaṇa dē rē, sakhī!
Munē dēkhaṇa dē, candraprabha mukhacanda,
Upaśamarasanō kanda, sakhī
gata kali-mala-du:Khadanda.

…Sakhī.1

Read the lyrics

Leave a Comment
post icon

Abhinandana jina! Darisaṇa tarasī’ē

Listen to Abhinandana jina! Darisaṇa tarasī’ē

Śrī Abhinandana Jina Stavana
Rāga: Dhan’yāsiri-sindhu’ō – “āja nihējō rē dīsē nā’īlō rē…” Ē dēśī

Abhinandana jina! Darisaṇa tarasī’ē,
darisaṇa duralabha dēva;
Mata mata bhēdē rē jō ja’ī pūchī’ē,
sahu thāpē ahamēva.

…Abhinandana.1

Read the lyrics

Leave a Comment
Page 3 of 3123