post icon

वीर जिनेश्‍वर चरणे लागुं

Listen to वीर जिनेश्‍वर चरणे लागुं

श्री महावीर जिन स्तवन

वीर जिनेश्‍वर चरणे लागुं,
वीरपणुं ते मागुं रे;
मिथ्या मोह तिमिर भय भाग्युं,
जीत नगारुं वाग्युं रे

…वी. १

छउमत्थ वीरज लेश्या संगे,
अभिसंधिज मति अंगे रे;
सूक्ष्म थुल क्रियाने रंगे,
योगी थयो उमंगे रे

…वी. २

असंख्य प्रदेशे वीर्य असंखे,
योग असंखित कंखे रे;
पुद्गल गण तेणे लेसु विशेषे,
यथाशक्ति मति लेखे रे

…वी. ३

उत्कृष्टे वीरजने वेसे,
योगक्रिया नवि पेसे रे;
योगतणी ध्रुवताने लेशे,
आतम शक्ति न खेसे रे

…वी. ४

कामवीर्य वशे जिम भोगी,
तिम आतम थयो भोगी रे;
शूरपणे आतम उपयोगी,
थाये तेह अयोगी रे

…वी. ५

वीरपणुं ते आतम ठाणे,
जाण्युं तुमची वाणे रे;
ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे,
निज ध्रुवपद पहिचाणे रे

…वी. ६

आलंबन साधन जे त्यागे,
पर परिणतिने भागे रे;
अक्षय दर्शन ज्ञान वैरागे,
आनंदघन प्रभु जागे रे

…वी. ७

यह आलेख इस पुस्तक से लिया गया है
Did you like it? Share the knowledge:


Advertisement

No comments yet.

Leave a comment

Leave a Reply

Connect with Facebook

OR